• Organizarea contabilitatii imobilului cu ajutorul programelor informatice, in condițiile legii;
  • Intocmirea lunara a listelor de plata a intretinerii
  • Întocmirea și completarea registru fond de rulment, registru fond de penalizări, precum și alte formulare specifice activității de contabilitate
  • State de plata pentru angajații asociației de proprietari;
  • Depunerea online a declaratiilor fiscalepentru angajații asociației de proprietari;
  • Plata facturilor emise de furnizori.